„Bardzo lubimy swoją pracę”. Nowy numer Rocznika Kultury Polskiej

Najnowsze wydanie corocznej publikacji Narodowego Centrum Kultury poświęcone jest zagadnieniu pracy w kulturze. Wnikliwie omówione wyniki badań pozwalają lepiej poznać to środowisko oraz warunki w jakich funkcjonuje. Pozwala także zrozumieć, co decyduje o wyborze pracy w sektorze kultury.

Transkrypcja podcastu do pobrania pod tekstem poniżej.

Rocznik Kultury Polskiej to kompendium statystyczne dotyczące sektora kultury. Charakteryzuje polskie instytucje kultury dzięki prezentowanym zestawieniom związanym z ich działalnością. Numery często nawiązują do najważniejszych wydarzeń związanych ze światem kultury. Poszczególne rozdziały powstają we współpracy z wybranymi instytucjami kultury oraz placówkami badającymi ich działalność.

Rozmów na temat poprzednich wydań Rocznika można wysłuchać na: https://audycjekulturalne.pl/muzealna-mapa-polski/ oraz https://audycjekulturalne.pl/rocznik-kultury-polskiej-2020/

Tematem przewodnim ósmej edycji „Rocznika Kultury Polskiej” jest praca w kulturze. Zawarte w nim artykuły charakteryzują szeroko rozumianą pracę w sektorze kultury. Teksty przygotowane są przez pracowników kilkunastu instytucji, a poświęcone przede wszystkim pracownikom sektora kultury, rozwojowi i podnoszeniu kompetencji oraz statystyce zatrudnienia w instytucjach kultury.

Zachęcamy do obejrzenia filmu promocyjnego związanego z tegoroczną edycją Rocznika Kultury Polskiej.

Temat pracowniczek i pracowników kultury poruszyła także w swojej książce Aleksandra Boćkowska.

Wśród licznych przywoływanych na łamach ósmego numeru RKP badań i statystyk, szczególnie krzepiąca wydaje się być ta dotycząca zadowolenia z pracy. Okazuje się że aż 70% badanych, zatrudnionych w publicznych instytucjach kultury lubi lub bardzo lubi swoją pracę. Może to oznaczać, że ta praca jest nie tylko szansą na rozwój osobisty, ale także okazją do zaangażowania się na rzecz innych.

W Audycjach Kulturalnych o najnowszym numerze Rocznika opowiedziały jego redaktorka naczelna -Grażyna Pol oraz sekretarz redakcji – Aleksandra Skrzypińska z Działu Badań i Analiz NCK.

„Bardzo lubimy swoją pracę”. Nowy numer Rocznika Kultury Polskiej – transkrypcja podcastu

Audycje Kulturalne są projektem realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury.

Inne odcinki z tej kategorii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Audycje Kulturalne

podcast Narodowego Centrum Kultury

Aleksandra Galant

dziennikarka

Zapisz się do Newslettera