„Nie ma białych plam” – muzealna mapa Polski

W Roczniku Kultury Polskiej 2022 można znaleźć artykuł dotyczący przestrzennego rozmieszczenia muzeów w naszym kraju. Wydawnictwo podsumowujące terytorialną dostępność instytucji kultury zostało niedawno opublikowane w języku angielskim.

Transkrypcja podcastu do pobrania pod tekstem poniżej.

W Polsce jest łącznie 1261 muzeów – najwięcej, bo aż 233 znajduje się na Mazowszu. Regiony, w których działa ponad 100 takich placówek to: Wielkopolska, Śląsk, Małopolska oraz Pomorze. Najmniej jest ich w województwach podlaskim, lubuskim i opolskim. Autorką tekstu „O rozkładzie przestrzennym muzeów w Polsce” jest Antonina Hejwowska z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Artykuł opublikowany w roczniku, zwraca uwagę, że rozmieszczenie muzeów jest proporcjonalne do wielkości województw oraz liczby ich mieszkańców.

Jak pokazują badania, oferta muzealna jest w dużej mierze zależna od tego, czy instytucja znajduje się na obszarze wiejskim czy miejskim. Na wsi przeważnie organizowane są zajęcia edukacyjne czy warsztaty, na które przychodzi większa liczba osób. Z kolei w muzeach miejskich chętniej oglądane są wystawy.

Rocznik Kultury Polskiej to wydawane przez Narodowe Centrum Kultury statystyczne kompendium dotyczące sektora kultury. Dzięki niemu można poznać działalność polskich instytucji kultury przez pryzmat badań statystycznych. W najnowszym, siódmym wydaniu Rocznika, autorzy pochylili się przede wszystkim nad dostępnością kultury z perspektywy przestrzennej. Publikacja zarówno w języku polskim jak i angielskim znajduje się w Księgarni NCK – w wersji papierowej oraz elektronicznej.

O rozplanowaniu przestrzennym muzeów w Polsce opowiedziała w Audycjach Kulturalnych Antonina Hejwowska z NIMOZ.

O tym jak polski sektor kultury poradził sobie w czasie pandemii można przeczytać w Roczniku Kultury Polskiej 2020 .

Zdjęcia: NCK

„Nie ma białych plam” – muzealna mapa Polski – transkrypcja podcastu

Audycje Kulturalne są projektem realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury.

Inne odcinki z tej kategorii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Audycje Kulturalne

podcast Narodowego Centrum Kultury

Aleksandra Galant

dziennikarka

Zapisz się do Newslettera