Afrykanie w PRL-u. Wystawa w DSH.

afro-prl dsh

PRL chciał być dobrym miejscem do życia dla Afrykanów. Władze zachęcały ich do przyjazdu na studia i do pracy. Jak o przybyszach z Afryki pisała polska prasa, przekonacie się, odwiedzając DSH.

Transkrypcja podcastu do pobrania pod tekstem poniżej.

Po II wojnie światowej zmienił się nie tylko układ sił w Europie, ale także na kontynencie afrykańskim. Terytoria, które do tej pory były koloniami państw starego kontynentu, usamodzielniały się i formowały niezawisłe państwa. Procesom tym przyglądały się wielkie mocarstwa. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich popierał działania wyzwoleńcze, licząc na poszerzenie swojej strefy wpływów. Za polityką ZSRR szła polityka Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, która budowała wizerunek państwa przyjaznego Afrykanom i zachęcała ich do studiowania i rozwijania kariery zawodowej nad Wisłą. W krajach afrykańskich ukazywały się magazyny przedstawiające PRL jako idealne miejsce do życia. W tym samym czasie o przybyszach z Afryki pisała krajowa prasa. W jaki sposób byli przedstawiani, pokazuje wystawa „Afro PRL. Wizerunek Afrykanów w polskiej fotografii prasowej 1955–1989”, którą można oglądać w Domu Spotkań z Historią w Warszawie.

Na wystawie znalazły się zdjęcia i wycinki z prasy codziennej, fotografie z prywatnych archiwów Afrykanów oraz fragmenty kroniki ze studium języka polskiego dla cudzoziemców w Łodzi. Rozpoczynamy częścią „Delegaci”, a powód jest taki, że w 1955 roku w Warszawie gościliśmy Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów, na który przyjechało ponad sto tysięcy delegatów zagranicznych, w tym dziewięćset jedenastu Afrykanów. To była pierwsza okazja dla mieszkańców Polski na kontakt osobisty z Afrykanami na taką większą skalę – opowiada kurator wystawy „Afro-PRL”, Bartosz Nowicki.

Pozostałe części wystawy pokazują, jak polska prasa kreowała wizerunek Afrykanów jako rewolucjonistów, towarzyszy, obywateli oraz studentów. To właśnie ci ostatni najczęściej pojawiali się w gazetach, które przedstawiały ich w pozytywnym świetle. – Widzimy ich przy książkach, widzimy ich uczących się języka polskiego, widzimy ich piszących w języku polskim. Byli przedstawiani jako ludzie, dążący do sukcesu, czyli bardzo pozytywnie – dodaje Bartosz Nowicki.

Wystawę „Afro-PRL” można oglądać w warszawskim Domu Spotkań z Historią do 27. maja. A my zachęcamy do wysłuchania naszej rozmowy z jej kuratorem, Bartoszem Nowickim.

Zdjęcie: Warszawa, 08.08.1955. Na Politechnice Warszawskiej odbył się wielki studencki bal kostiumowy. Wzięły w nim udział delegacje młodzieży polskiej i zagranicznej, które przyjechały na Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów. Autor: Bolesław Miedza (CAF).

Afrykanie w PRLu. Wystawa w DSH – transkrypcja podcastu

Audycje Kulturalne są projektem realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury.

Inne odcinki z tej kategorii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Audycje Kulturalne

podcast Narodowego Centrum Kultury

Zapisz się do Newslettera