Taszyzm to sztuka wolności twórczej i wolności w sensie ogólnym. Tak o tym kierunku w malarstwie abstrakcyjnym pisze Stefan Gierowski, pomysłodawca wystawy „Taszyzm = wolność”, o której rozmawiamy w tym odcinku Audycji Kulturalnych.

Ekspozycja prezentuje polskie malarstwo z lat pięćdziesiątych i początku lat sześćdziesiątych XX wieku, próbując odpowiedzieć na pytanie, czym właściwie był taszyzm. Znalazły się na niej prace między innymi Alfreda Lenicy, Tadeusza Kantora, Teresy Tyszkiewicz i Mariana Bogusza.

O taszyźmie i swobodzie jaką dawał artystom w PRL-u rozmawiamy z Zuzanną Sokalską.

Wystawę „Taszyzm = wolność” można oglądać do 20 grudnia w Fundacji Stefana Gierowskiego w Warszawie.


Audycje Kulturalne są projektem realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury.

RSS