Jak co tydzień, zapraszamy na spotkanie z profesor Katarzyną Kłosińską, która przedstawia nam mniej znane konteksty związane ze słowami, które wypełniają naszą codzienność.

Tym razem będziemy badać rodowód słowa całować. Czy wyjaśnienie pojawiające się dość często w niektórych publikacjach, które głosi, że czasownik ten wywodzi się od przymiotnika cały – ponieważ gdy ludzie się całują, stają się całością – ma w sobie historyczną prawdę?

Przekonajmy się o tym, słuchając kolejnego odcinka Języka Giętkiego!

 

RSS