Przed nami świąteczny czas, który to jest zachętą i okazją do przebaczenia i pojednania w naszych rodzinach czy w życiu publicznym. W tych okolicznościach polecamy Waszej uwadze świąteczne wydanie Języka Giętkiego, w którym przeanalizujemy słowo „godzić”.

Obecnie wyraz ten odnosi się do zawierania pokoju, czynienia zgody. Jak jednak było dawniej? Czy godny i godziwy od zawsze łączyły się z moralną sferą życia? A także co wspólnego z nimi mają „gody” i „godzina”? O tym wszystkim dowiecie się, włączając kolejny odcinek cyklu. Serdecznie do tego zachęcamy!

RSS