„Polot nad niskimi sferami” to tytuł tomu z nieznanymi wierszami Mirona Białoszewskiego, zaczerpnięty z jednego z wierszy poety.

Dlaczego akurat tak zatytułowany został 13. tom z serii „Utworów zebranych” Białoszewskiego, do kogo poeta adresował swoje erotyki i dlaczego warto wydawać niedrukowane dotąd utwory – mówi Maciej Byliniak, współredaktor tomu.

Audycję przygotowała Joanna Gzyra-Iskandar.

 


Audycje Kulturalne są projektem realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury.

 

RSS