„Kultura na 5” to nowy video-blog Audycji Kulturalnych Narodowego Centrum Kultury. Będziemy w nim prezentować autorskie zestawienia pięciu najważniejszych wydarzeń lub wydawnictw różnych dziedzin kultury i sztuki.

Dobiegła końca ekspozycja „Fortepian dla wszystkich” organizowana jest przez Narodowe Centrum Kultury w porozumieniu ze Związkiem Kompozytorów Polskich oraz przedstawicielami Festiwalu Warszawska Jesień, prezentująca zrekonstruowaną kompozycję Andrzeja Bieżana (21-29.09.2018, Kordegarda Galeria Narodowego Centrum Kultury). W związku z tym Audycje Kulturalne zaprosiły Bolesława Błaszczyka (muzykologa, wiolonczelistę Grupy MoCarta) do przygotowania rankingu pięciu najbardziej niedocenionych polskich kompozytorów muzyki eksperymentalnej. W zestawieniu znaleźli się:

1. Andrzej Bieżan, 2. Barbara Buczkówna, 3. Leoncjusz Ciuciura, 4. Zbigniew Penherski, 5. Janusz Dziubak


Audycje Kulturalne są projektem realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury.

 

RSS